Pozitivna komunikacija – mediacija

V okviru Usposabljanja za življenjsko uspešnost- Most do znanja- UŽU bo

10. april  od  09. do 13.ure v AZM – LU MB

predavanje namenjeno pridobitvi osnovnih spoznanj

 kako lahko  uporabljamo pozitivno komunikacijo

Mediacija ali poravnava

Si želite lažje razreševanje sporov in problemov

 s sorodniki, partnerjem, otroki,… ?

 

Si želite najti poti k boljšemu  reševanju  sporov,

ki ste jih deležni sami in vaši bližnji?

 

Si želite, da se  vaš pogovor konča s rešitvijo?

 

Si želite, da postanejo vaši problemi rešljivi?

 

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili pritrdilno,

Vas vabimo

 

9.4.2015 ob 18.00 uri

v DC MARJETA

 

da nas obiščete na delavnici, kjer boste dobili odgovore na vsa vprašanja

kako enostavno in hitro najdete sporazumno rešitev,

 ki ustreza vsem udeležencem.

 

Delavnico bo vodila Jelka Segulin, mediatorka CMMB

Mediacija ali poravnava

 Si želite lažje razreševanje sporov in problemov

 s sorodniki, partnerjem, otroki,… ?

 

Si želite najti poti k boljšemu  reševanju  sporov,

ki ste jih deležni sami in vaši bližnji?

 

Si želite, da se  vaš pogovor konča s rešitvijo?

 

Si želite, da postanejo vaši problemi rešljivi?

 

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili pritrdilno,

Vas vabimo

 

8.4.2015 ob 18.00 uri

v MČ  NOVA VAS

 

da nas obiščete na delavnici, kjer boste dobili odgovore na vsa vprašanja

kako enostavno in hitro najdete sporazumno rešitev,

 ki ustreza vsem udeležencem.

 

Delavnico bo vodila Jelka Segulin, mediatorka CMMB

Si želite, da postanejo vaši problemi rešljivi?

Si želite lažje razreševanje sporov in problemov

 s sorodniki, partnerjem, otroki,… ?

 

Si želite najti poti k boljšemu  reševanju  sporov,

ki ste jih deležni sami in vaši bližnji?

 

Si želite, da se  vaš pogovor konča s rešitvijo?

 

Si želite, da postanejo vaši problemi rešljivi?

 

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili pritrdilno,

Vas vabimo

 

17.3.2015 ob 10.00 uri

v MČ  NOVA VAS

 

da nas obiščete na delavnici, kjer boste dobili odgovore na vsa vprašanja

kako enostavno in hitro najdete sporazumno rešitev,

 ki ustreza vsem udeležencem.

 

Delavnico bo vodila Jelka Segulin, mediatorka CMMB

Konstruktivna komunikacija – mediacija

04. marca  od  09. do 13.ure v AZM – LU MB

bo v okviru Usposabljanja za življensko uspešnost- Most do izobrazbe -UŽU,

predavanje namenjeno pridobitvi osnovnih spoznanj

 kako lahko  uporabljamo konstruktivno komunikacijo

Konstruktivna komunikacija – mediacija

03. marca  od  09. do 13.ure v AZM – LU MB

bo v okviru Usposabljanja za življensko uspešnost- Most do izobrazbe -UŽU,

predavanje namenjeno pridobitvi osnovnih spoznanj

 kako lahko  uporabljamo konstruktivno komunikacijo

 

Mediacija – način medsebojnega pogovarjanja

Mediacija

 

je dober način  medsebojnega  pogovarjanja

in

podpora zadovoljnemu življenju

 

 

Življenje prinaša veliko dogodkov in vprašanj, o katerih se je potrebno pogovoriti.

Mediacija je uspešen  način razreševanja malih in velikih vprašanj.

Izboljša odnos in prispeva h kakovosti življenja. Zaključi se s rešitvijo, ki  vsem ustreza .

Vabljeni na predavanje

29.1.2015 ob 18.00 uri

v DNEVNEM CENTRU MARJETA 

Mediacija – način medsebojnega pogovarjanja

Mediacija

 

je dober način  medsebojnega  pogovarjanja

in

podpora zadovoljnemu življenju

 

 

Življenje prinaša veliko dogodkov in vprašanj, o katerih se je potrebno pogovoriti.

Mediacija je uspešen  način razreševanja malih in velikih vprašanj.

Izboljša odnos in prispeva h kakovosti življenja. Zaključi se s rešitvijo, ki  vsem ustreza .

Vabljeni na predavanje

28.1.2015 ob 10.00 uri

v DNEVNEM CENTRU MARJETA