Družinska mediacija

Družinska mediacija je primerna za reševanje vseh sporov med člani družine oz. sorodniki. Prav tako pa reševanje sporov ali spornih vprašanj med partnerjema oz. zakoncema.

V družinski mediaciji se rešujejo sporna vprašanja med starši in odraslimi otroci, brati in sestrami, starši in najstniki, taščo oz. tastom in zetom oz. snaho ter med drugimi sorodniki. V družinsko mediacijo spada tudi ločitvena in poločitvena mediacija. Obravnava se tudi reševanje drugih sporov, ki vplivajo na družino, recimo: med družino in drugimi osebami (rejniki, skrbniki, posvojitelji …), med družino in organizacijami, ki skrbijo za njihovega člana (dom za ostarele, VDC …), spori med družno in institucijami, ki posegajo v njeno življenje. Družinska mediacija je namenjena skrbi za kakovost odnosa med družinskimi člani, razreševanju nesporazumov glede delitve dela in odgovornosti, skrbi in vzgoje otrok, razdelitve skupnega premoženja, dediščine, skrbi za ostarelega starša, vodenja družinskega podjetja.