Osnovno usposabljanje za mediatorje 140 ur

Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 140 ur predstavlja temelj za izvajanje mediacije. Na osnovnem usposabljanju se razvija temeljne veščine in pridobiva znanja za vodenje mediacije.

Za razvijanje veščin uporabnih v lastnem okolju (doma, na delovnem mestu …) oz. za vodenje neformalne mediacije do neke mere zadošča že 1. sklop (64 ur), za razvoj sposobnosti za samostojno vodenje formalne mediacije v manj zahtevnih primerih ali sodelovanje pri vodenju formalne mediacije pa je potreben tudi 2. sklop (76 ur). Za resnejše delo na področju mediacije pa je poleg osnovnega potrebno tudi nadaljevalno usposabljanje na zadevnem področju (npr. za družinske mediatorje, mediatorje v podjetjih ipd.) in praksa.
Osnovno usposabljanje za mediatorje predstavlja torej temelj za nadaljnje delo in hkrati zadošča za kompetentno uporabo mediacijskih veščin v svojem okolju.

111

111

AKTUALNI TERMINI

111

Usposabljanje za mediatorje 140 ur

Maribor – 25.9. – 19.12.2019

25. – 26.9.2019 (1. del)

2. – 3.10.2019 (2. del)

23. – 24.10.2019 (3. del)

6. – 7.11.2019 (4. del)

20. – 21.11.2019 (5. del)

4.12.2019 (utrditveni seminar)

11. – 12.12.2019 (utrditveni seminar)

18. – 19.12.2019 (izpitni seminar)

111

Poteka ob sredah in četrtkih od 14.00 do 20.30.

PRIJAVA

111

111

111

111

Osnovno usposabljanje, ki ga izvajamo pri Centru za mediacijo Maribor presega standarde postavljene pri Slovenskem združenju mediacijskih organizacij – MEDIOS in zadošča za uvrstitev na katerikoli seznam mediatorjev v Sloveniji (npr. za mediatorje na sodiščih, na ministrstvu za zdravje, seznam mediatorjev pri Centru za mediacijo Maribor ipd.) in je tudi mednarodno priznano.

111

Mediacijske spretnosti so koristne tako pri formalni mediaciji, kot tudi pri razreševanju spornih vprašanj v vsakdanjem življenju, zato naj bi mediacijske spretnosti razvijal vsak posameznik, ki se zaveda, da je sporna vprašanja potrebno oz. koristno konstruktivno razreševati.

111

V dinamično zasnovan program osnovnega usposabljanja za mediatorje se lahko vključi vsak, ki si želi postati mediator ali pa kdor ima željo uporabljati mediacijske veščine v svojem delovnem okolju ali osebnem življenju.

111

Cilji usposabljanja:

 • Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.
 • Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.
 • Ozaveščanje možnosti za ‘neformalno’ mediacijo.
 • Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.
 • Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.
 • Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.
 • Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.

Pogoji za vključitev:

Za vključitev v program usposabljanja ni posebnih pogojev.

111

Oblike in metode dela:

 • predavanja
 • aktivno sodelovanje udeležencev pri pogovorih
 • igre vlog in analiza
 • skupna refleksija mediacij
 • snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
 • delo v paru in manjših skupinah
 • predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
 • supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

111

Usposabljanje za mediatorje – 140 ur se izvaja v obliki:

petih dvodnevnih seminarjev (5 x 16 ur),

dveh utrditvenih seminarjev (16 ur + 8 ur),

izvajanje oz. sodelovanja pri izvajanju mediacije (20 ur),

teoretičnega preizkusa znanja in

dvodnevnega zaključnega seminarja (16 ur)

111

Vsebina usposabljanja:

Seminarski del:
Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji. Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili še bolje. Program je zasnovan tako, da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija prepletajo.

111

Utrditveni del:
Glavni poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije.Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.
Praktični del (za izvedbo so odgovorni udeleženci):
Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja.

111

Izpitni del:

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.
Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za mediatorje pridobijo naziv MEDIATOR.

111

Predavatelji:
– Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda Rakmo, mediator in trener mediatorjev
– Mišo Pušnik, mediator in trener mediatorjev pri Zavodu Rakmo
– Sara Šober, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo
– Anja Vrdlovec, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo

111

Če Vas zanima karkoli v zvezi ponudbo, smo Vam z veseljem na voljo na spodnjih kontaktih, prav tako se lahko prijavite na usposabljanje preko  elektronske pošte, spletne prijavnice ali telefona.

111

Dodatne informacije in prijave:

01/436 41 17, 040/731 431 ali 064/11 25 77

email: info@cmmb.si