Osnovno usposabljanje za mediatorja (100 ur)

Usposabljanje za mediatorje temelji na metodah dela, ki razvijajo mediacijske veščine in spretnost vodenja mediacije in so zato pridobljena znanja takoj uporabna v konkretnih konfliktnih situacijah.

Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 100 ur predstavlja temelj za izvajanje mediacije, saj razvija temeljne veščine in daje potrebna znanja. Usposabljanje je v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj Slovenskega združenja mediacijskih organizacij – Medios.

111

Po končanem usposabljanju prejmete POTRDILO o udeležbi in uspešno zaključenem programu in naziv MEDIATOR.

111

111

AKTUALNI TERMINI 

111

Usposabljanje za mediatorje 100 ur

Maribor – 25.9. – 21.11.2019

25. – 26.9.2019 (1. del)

2. – 3.10.2019 (2. del)

23. – 24.10.2019 (3. del)

6. – 7.11.2019 (4. del)

20. – 21.11.2019 (utrditveno – izpitni del)

111

Poteka ob sredah in četrtkih od 14.00 do 20.30.

PRIJAVA

…………………………………………………………………………..
111

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve. Poleg formalne pa je zelo koristna tudi neformalna mediacija, ki je uporabna tako v osebnih odnosih kot tudi na delovnem mestu.

111

Mediator – oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije – pomaga udeleenim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, interese in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne opredeljuje. Poleg hitre in zadovoljive rešitve mediacija prispeva k izboljšanju odnosov in sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje verjetnost zaostrovanja sporov v prihodnje in prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja teav in nesoglasij.

111

Cilji usposabljanja:

111

Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.- Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.- Ozaveščanje možnosti za ‘neformalno’ mediacijo.- Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.- Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.- Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.- Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.

111

Oblike in metode dela:

1. predavanja
2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3. igre vlog in analiza
4. skupna refleksija mediacij
5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6. delo v paru in manjših skupinah
7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

111

Vsebina usposabljanja

Seminarski: del:
Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji. Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili še bolje. Program je zasnovan tako, da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija prepletajo.

111

Utrditveni del:
Glavni poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije. Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.

111

Praktični del:
Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja.

111

Izpitni del:
Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.

111

111

Če Vas zanima karkoli v zvezi ponudbo, smo Vam z veseljem na voljo na spodnjih kontaktih, prav tako se lahko prijavite na usposabljanje preko  elektronske pošte, spletne prijavnice ali telefona.

111

Dodatne informacije in prijave:

040/731 431 ali 064/11 25 77

email: info@cmmb.si