Okno v svet razumevanja-nov način komunikacije

V okviru Usposabljanja za življenjsko uspešnost- Most do znanja- UŽU bo

1. junij  od  09. do 13.ure v AZM – LU MB

predavanje namenjeno pridobitvi osnovnih spoznanj

 kako lahko nov način komunikacije predstavlja

okno v svet razumevanja