Voščilo

v novem letu naj bodo

dnevi srečni in zdravi,
poti uspešne
in nasmehi zadovoljni

srečno 2015

vam želijo

mediatorji CMMB

Toti DVC Maribor -11.decembra 2014 ob 18. 00

Vabljeni v

Toti DVC  Maribor

11.decembra 2014

ob  18. 00

 delavnica

bo namenjena pridobitvi osnovnih spoznanje

kaj so in kako lahko  rešujemo konflikte

s pomočjo mediacije

NOVI DATUM Osnovnega usposabljanja za mediatorje (100 ur)

Osnovno usposabljanje za mediatorje (100 ur)

 

Ljubljana  –  14. 8. – 18. 8. 2017  in  21. 8. – 25. 8. 2017

 

 

Center za mediacijo Maribor v sodelovanjus Centrom za transformativno mediacijo

organizira 100 urno  Osnovno usposabljanje za mediatorje.

 

Usposabljanje bo potekalo v terminih od  14. 8. 2017 do 18. 8. 2017 ter od 21.8.2017 do 25.8.2017, vsak delovnik med 9:00 in 15:00 uro, v Ljubljani.

 

 

Usposabljanje za mediatorje temelji na metodah dela, ki razvijajo mediacijske veščine in spretnost vodenja mediacije in so zato pridobljena znanja takoj uporabna.

Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 100 ur predstavlja temelj za izvajanje mediacije, saj razvija temeljne veščine in daje potrebna znanja.

Usposabljanje je v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj Slovenskega združenja mediacijskih organizacij – Medios.

 

Usposabljanje vodi Mišo Pušnik, mediator in trener mediatorjev.

 

Cilji usposabljanja:

 

Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije. Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih. Ozaveščanje možnosti za ‘neformalno’ mediacijo. Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin. Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije. Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij. Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.

 

Oblike in metode dela:

 

1. predavanja
2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3. igre vlog in analiza
4. skupna refleksija mediacij
5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6. delo v paru in manjših skupinah
7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

 

 

Vsebina usposabljanja

 

Seminarski del v obsegu 80 ur
Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji.

 

Utrditveni / Praktični del v obsegu 10 ur:
Poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije. Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja.

 

Supervizijsko srečanje v obsegu 8 ur: 
Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.

 

Izpitni del v obsegu 2 ur:
Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.

 

KOTIZACIJA: 

fizične osebe:   750 eur

pravne osebe 915 eur

 

 

Če Vas zanima karkoli v zvezi ponudbo, smo Vam z veseljem na voljo na spodnjih kontaktih, prav tako se lahko prijavite na usposabljanje preko  elektronske pošte, spletne prijavnice ali telefona.

 

Dodatne informacije in prijave:

01/436 41 17, 040/731 431 ali 064/11 25 77

email: info@rakmo.si , prijava@rakmo.si

 

 

PODJETNOST JE ŽENSKEGA SPOLA-  2. konferenca s predstavitvenim sejmom

 

Uspešnih, polnih idej in elana ter usposobljenih žensk je veliko – več kot 130, to smo ugotovile že na 1. konferenci, ki smo jo organizirale novembra lani. Odločitve, da organiziramo konferenco tudi letos, seveda ni bilo težko sprejeti. In smo jo, in z veseljem in prepričanjem, da bo tudi vam v veselje in spodbudo, vas vabimo k sodelovanju! Vzporedno s konferenco bo potekal tudi sejem – v obliki predstavitev posameznih podjetic, obrtnic, društev in ostalih institucij.

 

Kdaj:                                                                                       Kje:

  1. november 2014                                                     V prostorih Hotela City, Maribor
    od 9.00 do 15.00

 

Kotizacija:

Udeležba na dogodku je brezplačna

NOVI DATUM PRIČETKA Osnovnega usposabljanja za mediatorje (100 ur)

Osnovno usposabljanje za mediatorje (100 ur)

 

Ljubljana  –  14. 8. – 18. 8. 2017  in  21. 8. – 25. 8. 2017

 

 

Center za mediacijo Maribor v sodelovanjus Centrom za transformativno mediacijo

organizira 100 urno  Osnovno usposabljanje za mediatorje.

 

Usposabljanje bo potekalo v terminih od  14. 8. 2017 do 18. 8. 2017 ter od 21.8.2017 do 25.8.2017, vsak delovnik med 9:00 in 15:00 uro, v Ljubljani.

 

 

Usposabljanje za mediatorje temelji na metodah dela, ki razvijajo mediacijske veščine in spretnost vodenja mediacije in so zato pridobljena znanja takoj uporabna.

Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 100 ur predstavlja temelj za izvajanje mediacije, saj razvija temeljne veščine in daje potrebna znanja.

Usposabljanje je v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj Slovenskega združenja mediacijskih organizacij – Medios.

 

Usposabljanje vodi Mišo Pušnik, mediator in trener mediatorjev.

 

Cilji usposabljanja:

 

Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije. Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih. Ozaveščanje možnosti za ‘neformalno’ mediacijo. Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin. Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije. Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij. Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.

 

Oblike in metode dela:

 

1. predavanja
2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3. igre vlog in analiza
4. skupna refleksija mediacij
5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6. delo v paru in manjših skupinah
7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

 

 

Vsebina usposabljanja

 

Seminarski del v obsegu 80 ur
Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji.

 

Utrditveni / Praktični del v obsegu 10 ur:
Poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije. Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja.

 

Supervizijsko srečanje v obsegu 8 ur: 
Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.

 

Izpitni del v obsegu 2 ur:
Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.

KOTIZACIJA:   Akcijska poletna ponudba!

Za fizične osebe:   490,00 €   za plačilo kotizacije do 31.7.2017
                                 590,00 €  za plačilo kotizacije do  11.8.2017

 

Za pravne osebe:   590,00 €   za plačilo kotizacije do 31.7.2017
                                 690,00 €  za plačilo kotizacije do  11.8.2017

 

 

 

 

Prijava je možna preko spletne prijavnice: PRIJAVA, ki jo pošljete po elektronski pošti: info@cmmb.si. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Za dodatne informacije smo Vam na voljo preko elektronske pošte:

info@cmmb.si in na tel. št.: 030/261-121.

Reševanje konfliktov s pomočjo mediacije

 17. septembra  od  09. do 12.ure v AZM – LU MB

bo  delavnica namenjena pridobitvi osnovnih

spoznanje kaj so in kako lahko  rešujemo konflikte s pomočjo mediacije