Osnovno usposabljanje za mediatorje (100 ur)

Osnovno usposabljanje za mediatorje (100 ur)

 

Ljubljana  –  14. 8. – 18. 8. 2017  in  21. 8. – 25. 8. 2017

 

 

Center za mediacijo Maribor v sodelovanjus Centrom za transformativno mediacijo

organizira 100 urno  Osnovno usposabljanje za mediatorje.

 

Usposabljanje bo potekalo v terminih od  14. 8. 2017 do 18. 8. 2017 ter od 21.8.2017 do 25.8.2017, vsak delovnik med 9:00 in 15:00 uro, v Ljubljani.

 

 

Usposabljanje za mediatorje temelji na metodah dela, ki razvijajo mediacijske veščine in spretnost vodenja mediacije in so zato pridobljena znanja takoj uporabna.

Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 100 ur predstavlja temelj za izvajanje mediacije, saj razvija temeljne veščine in daje potrebna znanja.

Usposabljanje je v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj Slovenskega združenja mediacijskih organizacij – Medios.

 

Usposabljanje vodi Mišo Pušnik, mediator in trener mediatorjev.

 

Cilji usposabljanja:

 

Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije. Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih. Ozaveščanje možnosti za ‘neformalno’ mediacijo. Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin. Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije. Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij. Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.

 

Oblike in metode dela:

 

1. predavanja
2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3. igre vlog in analiza
4. skupna refleksija mediacij
5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6. delo v paru in manjših skupinah
7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

 

 

Vsebina usposabljanja

 

Seminarski del v obsegu 80 ur
Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji.

 

Utrditveni / Praktični del v obsegu 10 ur:
Poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije. Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja.

 

Supervizijsko srečanje v obsegu 8 ur: 
Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.

 

Izpitni del v obsegu 2 ur:
Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.

KOTIZACIJA:   Akcijska poletna ponudba!

Za fizične osebe:   490,00 €   za plačilo kotizacije do 31.7.2017
                                 590,00 €  za plačilo kotizacije do  11.8.2017

 

Za pravne osebe:   590,00 €   za plačilo kotizacije do 31.7.2017
                                 690,00 €  za plačilo kotizacije do  11.8.2017

 

 

 

 

Prijava je možna preko spletne prijavnice: PRIJAVA, ki jo pošljete po elektronski pošti: info@cmmb.si. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

 

Za dodatne informacije smo Vam na voljo preko elektronske pošte:

info@cmmb.si in na tel. št.: 030/261-121.