Alternativni način reševanja konflikov – mediacija

Izvajalec: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor
PRIREDITEV: Prireditev TVU

Naslov prireditve: Alternativni način reševanja konflikov – mediacija
Kratek opis: Mediacija je priložnost da udeležnci v odprtem okolju iščejo rešitev, ki so najbolj primerne za vsakega udeleženca posebej. V mediaciji udeleženci izrazijo svoja pričakovanja, razjasnijo nesoglasja in najdejo pot do rešitve za kakovostno sobivanje.