Uspešno sporazumevanje v poslovnem svetu

Se vaš poslovni partner ne drži dogovorov o izvedbi storitve? Se vaš poslovni partner ne drži dogovora o plačilu? Ali v vašem podjetju prihaja do nesporazumov in nesoglasij? Ste v konfliktu s sodelavci/vodji?

 

Nezadovoljstvo poslovnih partnerjev povzroča neizpolnjevanje dogovorjenih rokov  glede neizvedenih del ali izplačil, kar povzroča velika poslovna tveganja. Spori med zaposlenimi nastajajo zaradi različnih pričakovanj in načina dela zaposlenih. To vodi k poslabšanju komunikacije, nesporazumov pri posredovanju nalog, oteženemu delovanju podjetja.

 

S pomočjo mediacije  najdemo rešitve glede izvajanja del in plačil, ki upoštevajo objektivna dejstva vseh poslovnih partnerjev. Rešitev tovrstnih sporov s pomočjo mediacije, pripomore, da zaposleni ozavestijo probleme in najdejo najustreznejše odločitve. S tem se poveča medsebojno sodelovanje in produktivnost podjetja.