Mediacija in učinkovito reševanje konfliktov

Mediacija in učinkovito reševanje konfliktov

podpora kakovostnemu načinu življenja posameznik

27.2.2014

v

Mestni občini Maribor