Mediacija

Mediacija je proces v katerem tretja stran (mediator) pomaga udeležencem mediacije pri spreminjanju konfliktne interakcije iz negativne in destruktivne v pozitivno in konstruktivno pri tem, ko se pogovarjata o spornih vprašanjih, jih razjasnjujeta in iščeta možnosti za rešitev.

Center za mediacijo Maribor izvaja vse vrste mediacije med posamezniki vključno z družinsko mediacijo, mediacijo v podjetjih, gospodarsko mediacijo, medsosedsko mediacijo in mediacijo med solastniki nepremičnin, šolsko mediacijo, mediacijo v lokalni skupnosti idr.