Družinska mediacija

Družinska mediacija je primerna za reševanje vseh sporov med člani družine oz. sorodniki, med drugim za:
Reševanje sporov ali spornih vprašanj med partnerjema oz. zakoncema:

 • ki imata dober odnos, želita pa razrešiti določena sporna vprašanja (proaktivna mediacija)
 • ki želita izboljšati ali rešiti odnos (rekonstruktivna mediacija)
 • ki sta na robu ločitve

Reševanje sporov ali spornih vprašanj med partnerjema oz. zakoncema v procesu razhajanja oz. ločevanja (ločitvena mediacija)

Reševanje sporov med bivšimi partnerji oz. zakonci (poločitvena mediacija)

Reševanje sporov ali spornih vprašanj med:

 • starši in odraslimi otroci
 • brati in sestrami
 • starši in najstniki
 • taščo oz. tastom in zetom oz. snaho
 • med drugimi sorodniki

Reševanje drugih sporov ali spornih vprašanj, ki vplivajo na družino:

 • med družino in drugimi osebami (rejniki, skrbniki, posvojitelji …)
 • med družino in organizacijami, ki skrbijo za njihovega člana (dom za ostarele, VDC …)
 • spori med družno in institucijami, ki posegajo v njeno življenje
 • drugi spori, ki vplivajo na družino

Reševanje sporov ali spornih vprašanj glede:

 • kakovosti odnosa
 • delitve dela in odgovornosti
 • skrbi in vzgoje otrok
 • razdelitve skupnega premoženja
 • dediščine
 • skrbi za ostarelega starša
 • vodenja družinskega podjetja