Področja mediacije

Mediacijo izvajamo na naslednjih področjih:

Družinska mediacija
Šolska mediacija
Mediacija v podjetjih
Mediacija med žrtvijo in storilcem
Gospodarska in delovno pravna mediacija Mediacija v lokalni skupnosti
Mediacija v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami
Mediacija v potrošniških in odškodninskih sporih
Prostorska in okoljska mediacija