Postopek mediacije

  – Pobuda

Če se želite vključiti v proces mediacije, da bi ob pomoči usposobljenega mediatorja hitreje in uspešneje razrešili določene konflikte ali nerazrešena vprašanja z določeno osebo ali pa želite izvedeti več o konkretnem poteku mediacije pri nas, pokličite na telefon 030 261 121  ali pošljite email na info@cmmb.si.

Glede sodelovanja na mediaciji se lahko z drugo stranjo dogovorite sami, ali pa na vašo željo drugo stran povabimo s strani Centra.

 – Vabilo

Na podlagi pobude za mediacijo, povabimo drugo stran k sodelovanju. Če drugo stran povabimo z naše strani, običajno organiziramo najprej ločen pogovor z vsako stranjo posebej in šele nato skupno srečanje.

Seveda lahko drugo stran povabite tudi sami. V takem primeru se v večini primerov dogovorimo za skupno srečanje.

 – Podpis dogovora

Ob začetku mediacije, najkasneje pa na prvem skupnem srečanju se podpiše tudi dogovor o mediaciji. Primer dogovora o mediaciji se nahaja na povezavi: Dogovor o mediaciji. Seveda se vsebina dogovora lahko po potrebi soglasno tudi spremeni.

  – Skupna in ločena srečanja

Mediacija poteka večinoma v obliki skupnih in ločenih srečanj. Mediator in udeleženci pa po potrebi tudi med strečanji lahko komunicirajo po telefonu, e-pošti itd.

  – Prekinitev mediacije

Ker je mediacija prostovoljna, lahko katerakoli stran odstopi od mediacije oz. jo prekine. Mediacijo pa lahko prekine tudi mediator.

– Zaključek

Mediacija se uspešno zaključi, če je bil dosežen sporazum oz. če sta udeleženca prišla do za njiju sprejemljivega oz. pozitivnega izida. To lahko pomeni tudi boljše razumevanje sitacuje ali drug drugega, boljša komunikacija ali odnos …

Na željo udeležencev se lahko dosežen sporazum tudi zapiše.

Nadaljni koraki

Ob zaključku mediacije se udeleženci z mediatorjem pogovorijo tudi o možnih oz. potrebnih nadaljnih korakih za udejanjanje doseženega sporazuma.

– Zaupnost postopka

Vsebina mediacije in tudi dejstvo, da je mediacija potekala, je zaupno, razen, če se udeleženci dogovorijo drugače, če tako zahteva zakon ali če je razkritje informacij potrebno za izvršitev ali prisilno izpolnitev dogovora (11. člen ZMCGZ).

– Nepristranskost in nevtralnost mediatorja

Mediator mora biti ves čas postopka nevtralen in nepristranski. Če sam presodi, da ni ali ne more biti nepristranski ne sme sprejeti primera ali od primera odstopi. Če tako menijo udeleženci pa je dolžan ponuditi svoj odstop oz. zamenjavo mediatorja.

– Povratno sporočilo

Mnenje oz. zadovoljstvo udeležencev mediacije nam je zelo pomembno tudi s ciljem zagotavljanja  oz. vzdrževanja visoke ravni kakovosti, zato lahko kadarkoli tekom postopka, še posebej pa ob koncu udeleženci podajo povratno informacijo preko evalvacijskega vprašalnika (doc), ali drugače in sicer ustno, po telefonu : 030 261 121 ali po elektronski pošti:  info@cmmb.si.