Postopek vključitve

POSTOPEK VKLJUČITVE V MEDIACIJO

Če se želite vključiti v proces mediacije, da bi ob pomoči usposobljenega mediatorja hitreje in uspešneje razrešili določene konflikte ali nerazrešena vprašanja z določeno osebo ali pa želite izvedeti več o konkretnem poteku mediacije pri nas, pokličite na telefon  030 261 121  ali pošljite email na info@cmmb.si.

Glede sodelovanja na mediaciji se lahko z drugo stranjo dogovorite sami, ali pa na vašo željo drugo stran povabimo s strani Centra.

Na prvem srečanju se podpiše tudi dogovor o mediaciji v enem izvodu,  lahko pa tudi v več izvodih, tako da poleg Centra dobi po en izvod tudi vsaka stran. Vsebina mediacije ostane zaupna, razen če se glede tega medianti dogovorijo drugače.

Ob zaključku mediacije ste povabljeni tudi k izpolnitvi evalvacijskega vprašalnika, ki ga lahko posredujete mediatorju ali pa ga pošljete neposredno Centru po elektronski pošti.