Pozitivna komunikacija – mediacija

V okviru Usposabljanja za življenjsko uspešnost- Most do znanja- UŽU bo

10. april  od  09. do 13.ure v AZM – LU MB

predavanje namenjeno pridobitvi osnovnih spoznanj

 kako lahko  uporabljamo pozitivno komunikacijo