Reševanje konfliktov s pomočjo mediacije

 17. septembra  od  09. do 12.ure v AZM – LU MB

bo  delavnica namenjena pridobitvi osnovnih

spoznanje kaj so in kako lahko  rešujemo konflikte s pomočjo mediacije