Seminar Transformativna komunikacija (16ur)

TRANSFORMATIVNA KOMUNIKACIJA (16ur)

 

Transformativna komunikacija je način komunikacije pri katerem transformativni sogovornik (coach, mediator, svetovalec, terapevt …) uporablja transformativno metodo za pomoč posamezniku, paru ali skupini pri soočanju z in obravnavanju vsebine.

Večina težav, stisk in konfliktov je povezanih z nemočjo in osredotočenostjo nase, medtem, ko so zdravi odnosi, produktivno sodelovanje in osebnostna rast povezani z notranjo močjo in odzivnostjo.

 

Transformativna metoda torej prispeva k povečanju moči (opolnomočenju) posameznikov in k večji odprtosti za druge/ga (priznavanju). Na ta način pride do transformacije (preobrazbe) posameznika oz. komunikacije med udeleženci, ter posledično odnosa.

Transformativna metoda, prilagojena za specifične kontekste, je uporabna v vrsti različnih situacij tako za izboljševanje odnosov in komunikacije ter razreševanje konfliktov, kot za premagovanje stisk in osebnostno rast, ter tudi za uresničevanje in razvijanje osebnih in skupnih potencialov.

 

Teme:

Transformativni model konflikta in komunikacije
Destruktivna in konstruktivna komunikacija
Opolnomočenje in priznavanje
Transformativna komunikacija
Veščine transformativne komunikacije
Vaje in igre vlog

 

Seminar poteka v obliki predavanj, delavnic, dela z vprašalniki, igre vlog in praktičnih vaj