Seminar Umetnost obvladovanja konfliktov (16ur)

UMETNOST OBVLADOVANJA KONFLIKTOV (16 ur)

Osnove obvladovanja konfliktov:
Razumevanje konflikta

 • kaj je konflikt
 • vrste in viri konflikta
 • pozitivne in negativne posledice konfliktov
 • konflikt in nasilje

Spoznavanje sebe:

 • toleranca in občutljivost na konflikt
 • razvijanje tolerance in občutljivosti na konflikt
 • stili odzivanja na konflikt in njihovo prepoznavanje

Načela obvladovanja konfliktov

Tehnike obvladovanja konfliktov

Akcijsko obvladovanje konfliktov

 • ohranjanje sodelovanja
 • akomodacija konflikta
 • širjenje informacijskega prostora

Metakomunikacija

Strateško obvladovanja konfliktov

 • spreminjanje vedenjskih vzorcev
 • spreminjanje sistema
 • spreminjanje teritorija

Osveščanje in razvoj kulture

Seminar poteka v obliki predavanj, delavnic, dela z vprašalniki, igre vlog in praktičnih vaj.