Dodatno usposabljanje za mediatorje (40 ur)

Dodatno usposabljanje za mediatorje je namenjeno tistim, ki so zaključili 100 urno usposabljanje pri Centru za Mediacijo Maribor ali pri drugi mediacijski organizaciji in želijo svoje mediacijske veščine poglobiti ter nadgraditi svoje znanje s transformativnim pristopom.

 

 

TRENUTNO NI AKTUALNIH TERMINOV

 

 

 

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z Zavodom Rakmo.

CENA 40 urnega dodatnega usposablanja je:

300 eur  za fizične osebe oz. 368 za pravne osebe – za udeležence, ki so 100 urno usposabljanje opravili v okviru Centra za mediacijo Maribor.

390 eur za fizične osebe oz. 460 za pravne osebe – za udeležence, ki so 100 urno usposabljanje opravili pri drugi mediacijski organizaciji

 

Usposabljanje je izrazito praktično naravnano, saj na njem prevladujejo igre vlog in refleksije, zaključi pa se s preizkusom mediacijske spretnosti.

 

Dodatno usposabljanje organiziramo glede na povpraševanje v primeru zadostnega števila kandidatov.

 

Po uspešno zaključenem usposabljanju, udeleženci pridobijo potrdilo o uspešno zaključenem 140 urnem usposabljanju in nazivu Mediator s strani Zavoda Rakmo.