Usposabljanje za družinske mediatorje (120 ur)

Družinska mediacija
AKTUALNI TERMINI (podrobnejši potek usposabljanja in urnik najdete spodaj)

Maribor – 15.11.2019 – 26.3.2020  –  Usposabljanje za družinskega mediatorja – 120 ur

Družina je osnovna celica družbe in je zelo pomembna za razvoj posameznika. Družina nosi svoj pomen ne glede na velikost in razširjenost. Delovanje same družine je neposredno odvisno od vseh članov. Če družina neguje komunikacijo, to omogoča kakovosten razvoj vseh družinskih članov in kakovostno sobivanje s sorodniki, sosedi in ustanovami.

Družinska mediacija in veščine, pridobljene z usposabljanjem za družinskega mediatorja, prispevajo k boljši komunikaciji in boljšemu sporazumevanju v družini.  Primerna je za reševanje vseh vprašanj, v katere so vpleteni družinski člani, sorodniki, sosedi in ustanove. Z družinsko mediacijo se rešujejo nesporazumi med partnerjema, med starši in otroki, brati in sestrami, taščo oz. tastom in zetom oz. snaho, sosedi…

S pomočjo mediacije se lažje rešuje spore in nesoglasja od blagih pa do zelo hudih. Poleg lažje in hitrejše rešitve mediacija prispeva tudi k izboljšanju kakovosti odnosa in razvijanju komunikacijskih spretnosti ter sposobnosti reševanja problemov.

Več o družinski mediaciji…

Družinska mediacija je primerna za:

Reševanje sporov ali spornih vprašanj med partnerjema oz. zakoncema, ki imata dober odnos, želita pa razrešiti določena sporna vprašanja (proaktivna mediacija);  ki želita izboljšati ali rešiti odnos (rekonstruktivna mediacija).

Družinska mediacija je primerna in zelo pogosta med partnerjema, ki sta na robu ločitve ali za reševanje sporov ali spornih vprašanj med partnerjema oz. zakoncema v procesu razhajanja oz. ločevanja (ločitvena mediacija) ter za reševanje sporov med bivšimi partnerji oz. zakonci (poločitvena mediacija).

1

Reševanje sporov ali spornih vprašanj med:

 • starši in odraslimi otroci
 • brati in sestrami
 • starši in najstniki
 • taščo oz. tastom in zetom oz. snaho
 • med drugimi sorodniki

1

Reševanje drugih sporov ali spornih vprašanj, ki vplivajo na družino, kot so spori med družino in drugimi osebami (rejniki, skrbniki, posvojitelji …; med družino in organizacijami, ki skrbijo za njihovega člana (dom za ostarele, VDC …; spori med družino in institucijami, ki posegajo v njeno življenje ter drugi spori, ki vplivajo na družino.

1

Reševanje sporov ali spornih vprašanj glede:

 • kakovosti odnosa
 • delitve dela in odgovornosti
 • skrbi in vzgoje otrok
 • razdelitve skupnega premoženja
 • dediščine
 • skrbi za ostarelega starša
 • vodenja družinskega podjetja
Center za mediacijo Maribor izvaja Usposabljanja za družinske mediatorje – 120 ur.

Program je namenjen mediatorjem, ki so zaključili vsaj osnovno usposabljanje in tudi tistim, ki že izvajajo mediacijo in želijo poglobiti znanje in spretnosti na področju družinske mediacije.

MODULI:  

 • Specifike družinske mediacije
 • Rekonstruktivna in proaktivna mediacija
 • Ločitvena in poločitvena mediacija
 • Mediacija med družinskimi člani in bližnjimi sorodniki

Usposabljanje poteka v štirih sklopih: seminarski del, supervizijski del, praktični deli in nazadnje še izpitni del. Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.
Po opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu kandidati pridobijo naziv DRUŽINSKI MEDIATOR:

1

Pogoji za vključitev:
– uspešno zaključeno osnovno usposabljanje za mediatorje
– ali že začeto, a še ne zaključeno osnovno usposabljanje za mediatorje
– (ki ga je potrebno uspešno zaključiti, pred zaključkom usposabljanja za družinske mediatorje)

1

Cilji usposabljanja:
– Udeležence seznaniti s specifikami družinske medicije in njenimi podvrstami.
– Seznaniti se z zakonskim okvirom družinske problematike in družinske mediacije.
– Spoznati dodatne tehnike mediacije primerne za družinsko mediacijo.
– Usposobiti udeležence za samostojno vodenje postopka družinske mediacije tudi v zahtevnejših primerih družinskih konfliktov.

1

Usposabljanje za družinske mediatorje se izvaja v obliki:
– štirje dvodnevni seminarji (4 x 16 ur),
– tri šesturna supervizijska srečanja (3 x 6 ur),
– 20 ur izvajanja oz. sodelovanja pri izvajanju družinske mediacije in
– preizkus znanja ter mediacijske spretnosti na dvodnevnem izpitnem seminarju (18ur)

1

AKTUALNI TERMIN

Maribor – 15.11.2019 – 26.3.2020

15. – 16.11.2019 (1.del)

13. – 14. 12. 2019 (2.del)

10. – 11.1.2020 (3.del)

5. – 6.2.2020 (4.del)

12.2.2020 (utrditveni seminar)

4. – 5.3.2020 (utrditveni seminar)

25. – 26.3.2020 (izpitni seminar)

Ob petkih od 15.00 do 20.00 in ob sobotah od 9.00 do 18.30.

PRIJAVA

1

Če imate kakšna dodatna vprašanja ali se želite prijaviti na Usposabljanje za družinske mediatorje nam pišete na e-naslov: info@cmmb.si ali nas pokličite na 040 731 431 oz. 064 112 577.