Usposabljanje za mediatorje v delovnih in gospodarskih sporih (120 ur)

 

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju sporov v podjetjih in/ali gospodarskih sporov, ter želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije na tem področju.

 

Cilji usposabljanja

-Poglobiti in nadgraditi kompetenco na področju vodenja mediacije
-seznaniti udeležence s konceptom mediacije v podjetju;
-pri udeležencih poglobiti razumevanje problematike konfliktov v kontekstu podjetij;
-pri udeležencih poglobiti znanje in sposobnosti vodenja mediacije v kontekstu podjetja;
-usposobiti udeležence za vzpostavitev sistema notranjih mediatorjev
-seznaniti udeležence s timsko mediacijo
-seznaniti udeležence s specifikami gospodarske mediacije
-pri udeležencih poglobiti razumevanje problematike konfliktov v gospodarskih sporih;

 

Oblike in metode dela
-predavanja
-aktivno sodelovanje udeležencev
-igra vlog in analiza
-skupna refleksija mediacij
-delo v paru in manjših skupinah
-predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije v podjetju ali gospodarske mediacije in vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju
-spremljanje in podpora pri vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju
-supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

 

Pogoji za vključitev:

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje – 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop – 64 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

 

Potek usposabljanja:

Usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih – 120 ur (100 + 20) se izvaja v obliki:
štirih dvodnevnih seminarjev (4 x 16 ur),
utrditveni seminar (16 ur)
izpitni seminar (16 ur)
teoretični izpit (4 ure)
praktični del – mediacija (20 ur)

Po zaključenem usposabljanju udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi.

Kandidati pridobijo naziv ‘Mediator za gospodarske in delovne spore‘ pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda Rakmo po opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu.

 

 

Aktualni termini

 

TRENUTNO NI RAZPISANIH TERMINOV

 

 

Če imate kakšna dodatna vprašanja ali se želite prijaviti na usposabljanje nam pišete na e-naslov: info@cmmb.si ali nas pokličite na: + 386 30 261 121.