Usposabljanje za mediatorje v podjetjih (50 ur)

 

Center za mediacijo Maribor bo  pričel z nadaljevalnim usposabljanjem za mediatorje – Usposabljanje za mediatorje v podjetjih – 50 ur. Usposabljanje bo potekalo v štirih sklopih: seminarski del, praktični deli, utrditveni del, in nazadnje še izpitni del.

 

Po opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu kandidati pridobijo naziv MEDIATOR ZA SPORE V PODJETJU.

 

Pogoji za vključitev:
Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje – 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop – 80 ur).

 

Ciljna skupina:
Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju sporov v podjetjih in želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije na tem področju.

 

Cilji usposabljanja:
– seznaniti udeležence s konceptom mediacije v podjetju;
– pri udeležencih poglobiti razumevanje problematike konfliktov v kontekstu podjetij;
– pri udeležencih poglobiti znanje in sposobnosti vodenja mediacije v kontekstu podjetja;
– usposobiti udeležence za vzpostavitev sistema notranjih mediatorjev.

 

Usposabljanje za mediatorje v podjetjih – 50 ur (32 + 18) se izvaja v obliki:
– dveh dvodnevnih seminarjev (2 x 16 ur),
– eno supervizijsko srečanje (8 ur),
– mediacija (10 ur).

 

 

Aktualni termini

TRENUTNO NI RAZPISANIH TERMINOV

 

Če imate kakšna dodatna vprašanja ali se želite prijaviti na Usposabljanje za mediatorja v podjetjih nam pišete na e-naslov: info@cmmb.si ali nas pokličite na: 040 731 431 oz. 064 112 577.