Mediacija – konstruktivni način reševanja konfliktov

Občina Ruše

Mediacija je priložnost da udeležnci v odprtem okolju iščejo rešitev, ki so najbolj primerne za vsakega udeleženca posebej.

V mediaciji udeleženci izrazijo svoja pričakovanja, razjasnijo nesoglasja in najdejo pot do rešitve za kakovostno sobivanje.

Delavnica  bo  10. junija 2014  od 12. do 15. ure.